Confortul interior

A locui, a fi într-o clǎdire RASTRA este o experienţǎ confortabilǎ. Acest lucru rezultǎ din consistenţa umiditǎţii şi temperaturii de la camerǎ la camerǎ, din calitatea îmbunǎtǎţitǎ a aerului şi dintr-un spaţiu mult mai liniştit.

Atunci când proprietarii ai 74 case noi din forme de beton izolat( FBI) şi cei ai 73 case noi cu schelet de lemn au fost întrebaţi ce caracteristici le-au plǎcut, peste 80% dintre proprietarii caselor din beton izolat ( FBI) au menţionat confortul deosebit , comparativ cu doar 22% dintre proprietarii caselor cu schelet de lemn. Meritǎ subliniat cǎ 80% dintre proprietarii caselor din beton izolat( FBI) au identificat ceva ce ei nu puteau vedea sau atinge ca oferind un beneficiu vizibil.

Coerenţa , consistenţa de temperaturǎ şi umiditate şi îmbunǎtǎţirea calitǎţii aerului interior sunt posibile în mare parte datoritǎ capacitatǎţii peretelui RASTRA de a controla umiditatea relativǎ şi viteza schimbului de aer este redusǎ radical , într-o clǎdire RASTRA. În testǎrile schimbului de aer, o casǎ RASTRA construitǎ testatǎ la 0.0379 schimburi de aer de per orǎ, sau o datǎ la fiecare 26 ore. Pentru cǎ , într-o casǎ cu schelet de lemn se scurge, se infiltreazǎ atât de mult aer nefiltrat,aerul interior al unei case tipice, noi, din lemn se schimba complet, în totalitate de 5 ori pe orǎ sau o datǎ la fiecare 2 ore. Acest lucru permite echipamentului HVAC sǎ fie mai eficient într-o clǎdire RASTRA.

Linişte ~ Zgomotul exterior este ţinut afarǎ şi zgomotul transmis prin aer în interior este redus.

Temperatura aerului ~ Temperatura şi umiditatea sunt mai bine controlate şi mai coerente, de la camerǎ la camerǎ. Locurile reci şi aerul pe care-l simţiţi sunt practic eliminate. Peretele greu RASTRA iî furnizeazǎ proprietatea de absorbţie de cǎldurǎ a ”masei termice ”. Acest lucru minimizeazǎ oscilaţiile de temperaturǎ astfel încât interiorul nu se supraîncǎlzeşte sau rǎceşte brusc dupǎ cum ciclurile cuptorului ,cazanului de încǎlzire sau aerului condiţionat sunt pornite sau oprite. Un perete RASTRA lucreazǎ în perfectǎ armonie cu echipamentul HVAC.

Calitatea aerului ~ Iritanţii sunt îndepǎrtaţi din aer cu mai multǎ eficienţǎ .

Soliditate ~ Soliditatea construcţiei din beton reduce încovoierea podelelor, precum şi vibraţia provenind din forţa vântului sau din trântirea unei uşi.

Print this page Printeaza aceasta pagina