Compania

În anul 1968 termenul "FBI"( Formǎ de Beton Izolat) nu exista.Acesta a fost anul când un grup de ingineri a stabilit sǎ creeze un sistem de construcţie revoluţionar,care ar putea sǎ ofere simplitate în utilizare, calitate, rezistenţǎ şi un cost accesibil. La început, au fost folosite panouri mari de polistiren expandat(EPS) cu gǎuri diagonale şi verticale tǎiate în ele, care urmau sǎ fie umplute cu beton odatǎ ce panourile erau instalate în loc- în cele din urmǎ, o astfel de casǎ a fost construitǎ.

Marcarea anului 1968 ca an al naşterii a primelor case construite cu FBI.

A fost un inceput- dar dezavantajele utilizǎrii EPS ca material pentru perete şi ca bazǎ pentru finisaje, erau evidente. În consecinţǎ, au fost explorate idei noi, nu doar pentru materiale mai bune, ci i pentru forme şi mǎrimi sporite, îmbunǎtǎţite.La momentul acela, BASF, o companie germanǎ şi, de asemenea, producǎtor de polistiren, experimenta cu un amestec de mǎrgele de EPS şi ciment. Cu toate acestea, o aplicare corectǎ pentru acest material nu a putut fi gǎsitǎ. În cele din urmǎ, aceastǎ idée a fost adaptatǎ şi a fost folosit un amestec similar , pentru a produce panouri de perete. Curând, versiunea originalǎ a panoului RASTRA a luat naştere în Munţii Austriei, pentru a deveni parte a primei case RASTRA.

1972 a fost anul naşterii Compusului de FBI şi a panoului original RASTRA!

Ani de noi dezvoltǎri, de testare, de inginerie,de proiectare, de extindere a aplicaţiilor şi de industrializare a procesului de productie urmate pentru a atinge , a realize starea de artǎ/produsul de vârf, care este produsul cunoscut azi ca RASTRA.

Dezvoltarea, cercetarea şi testarea practicǎ continuǎ şi azi ,de cǎtre un personal experimentat de inginerie , asigurând pozitia RASTREI ca lider în sistemele de perete cu Compus de FBI.

Print this page Printeaza aceasta pagina