Economii de Energie

Preţurile uleiurilor de încǎlzire au crescut cu 83% în ultimul an • gazul natural a crescut cu 42% în ultimii 2 ani • şi electricitatea a crescut cu 17%. Cei mai mulţi experti sunt de acord cǎ aceste preţuri vor continua sǎ urce.

Clǎdirile din trecut erau construite fǎrǎ o mare preocupare pentru conservarea energiei, în principal pentru cǎ ne bucuram de preţuri scǎzute la energie. Dar acestea sunt alte timpuri, şi eficienţa energeticǎ este acum , azi, o decizie financiarǎ care nu poate fi ignoratǎ. O clǎdire cu eficienţǎ energeticǎ vǎ plǎteşte înapoi pentru durata de viaţǎ a proprietǎţii.?

Rastra

O casǎ tipicǎ cu schelet de lemn are atât de multe scurgeri de aer, încât e ca şi cum ai avea o fereastrǎ deschisǎ tot timpul, reprezentând de la 25% pânǎ la 45% din pierderea de cǎldurǎ totalǎ a clǎdirii. RASTRA furnizeazǎ valori efective U pânǎ la 0.11 W/(m2.K) (valori efective R-48) fǎrǎ nicio pierdere de cǎldurǎ cauzatǎ de ruperile termice din structura peretelui.

De fiecare datǎ când izolaţia din fibrǎ de sticlǎ întâlneşte un element de încadrare, sau rupe, sparge pentru a face loc ,instalaţiei ,pentru a acomoda instalaţia, ţevile, existǎ o spargere, întrerupere sau gaurǎ,gol în stratul izolator care permite aerului sǎ treacǎ. RASTRA eliminǎ efectiv pierderea de aer, creând clǎdiri cu mai multǎ eficienţǎ energeticǎ. Orice marcǎ de izolaţie îşi pierde abilitatea , capacitatea de a proteja, dacǎ devine umedǎ şi preseazǎ din cauza scurgerilor, scǎpǎrilor sau din cauza condensǎrii din ţevile de apǎ.

Presiunea vântului poate mǎri ,poate creşte infiltrarea aerului chiar mai departe, rezultând în utilizarea crescutǎ a energiei .

Informaţiile prezentate în ASHRE indicǎ faptul cǎ, pentru o casǎ cu schelet de lemn cu 2 etaje cu tavane de 2.5m (8'),vânturi de 30 km/h pot uşor sǎ dubleze infiltrarea aerului.

Deci ce puteţi face?

Cel mai bun mod de a reduce ,costurile cu energia este acela de a construi un înveliş exterior mai bun –unul care furnizeazǎ valori U (R), eliminǎ scurgerile de aer şi reţine aerul conditionat. Cu alte cuvinte, un acoperiş care sǎ menţinǎ, sǎ pastreze aerul condiţionat înǎuntru şi aerul ne condiţionat în afarǎ.

Performanţa termicǎ superioarǎ a lui RASTRA, cu o valoare efectivǎ U (R) de pânǎ şi cu panouri de aer strânse, ermetice reduce foarte mult pierderea de cǎldurǎ şi reduce consumul de energie Prin mǎrirea valorii reale U (R) a proprietǎţii cu RASTRA, echipamentul HVAC opereazǎ mai puţin frecvent, ceea ce reduce de asemenea, costurile cu energia.

Controlul climatic îmbunǎtǎţit şi un mai mic schimb de aer ţin aparatele de aer condiţionat departe de a lucra din greu pentru a înlǎtura umiditatea.

 

Rastra

Rezistenţǎ acolo unde aveţi nevoie de ea.

Print this page Printeaza aceasta pagina