Siguranţă

Sǎ recunoaştem, tot ceea ce aveţi mai drag se aflǎ, probabil, în interiorul casei dumneavoastrǎ. Vǎ puteţi gândi la vreu motiv care sǎ punǎ în pericol , sa compromitǎ siguranţa? În loc de modernizarea aparatelor, permiteţi-ne sǎ vǎ ajutǎm sǎ vǎ modernizaţi pereţii.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale oricǎrei clǎdiri este capacitatea ei de a proteja viaţa umanǎ. Grilajul din beton cu armaturǎ de oţel RASTRA oferǎ, furnizeazǎ un mediu sigur şi securizat. Caracteristicile de siguranţǎ includ:

  • Rezistenţa mare la incendiu – 4 ore evaluate la 2000°F; materialul nu se va aprinde; nu produce toxine
  • Testele de incendiu s-au încheiat cu Propagare a Flǎcǎrii de 0 şi Densitatea Fumului de 5 ( 450 este permisǎ)
  • Eficacitate împotriva vânturilor cu forţǎ de uragan
  • Barierǎ eficientǎ împotriva reziduului de la pietrişului purtat de vânt, la reziduul purtat de vant
  • Cutremur testat pânǎ la nivelul de magnitudine de 8.5
  • Calitatea de aer interior mai curat

Pentru cǎ betonul din pereţii RASTRA din beton cu armaturǎ de otel se usucǎ la rezistenţǎ de cel puţin 20% mai mare decât betonul turnat conventional, pereţii sunt mai rezistenţi când este vorba despre rezistenţa în faţa elementelor inclusiv tornade, uragane şi chiar cutremure..

Protecţia, siguranţa împotriva incendiilor este un alt beneficiu al lui RASTRA. Atunci cand teste independente au aplicat o flacǎrǎ constantǎ de 1000ºC (2000 ° F) la un punct fixat dintr-o parte de perete nefinisat RASTRA , timp de 5 ore, partea opusǎ a panoului a realizat o creştere a temperaturii de numai 4ºC (7° F), fǎrǎ nicio aprindere. Temperatura din interiorul scheletului de beton a fost de doar 197 °F, neafectând integritatea structuralǎ a peretelui. . Testele de incendiu au ajuns la concluzia cǎ RASTRA are o Propagare a Flǎcǎrii de 0 ( 150 este admisibil, permis) şi Densitatea Fumului de 5( 450 este permis).

Aceste poze reprezintǎ douǎ case din forme de beton izolat FBI ,rǎmase în picioare în urma dezastrelor naturale, printre câmpurile de moloz ocupate cândva de case cu schelet de lemn.

Rastra

O casǎ din forme de beton izolat FBI dupǎ tornadǎ, în Tennessee.

Rastra

Vedere din New Orleans fǎcurtǎ dupǎ Uraganul Katrina.
Singura casǎ rǎmasǎ în picioare în aceastǎ zonǎ era construitǎ cu panouri din forme de beton izolat FBI.

Print this page Printeaza aceasta pagina